www.kulturhandla.nu

Medlemsskap 2020 Dellenbanans Vänner

Som medlem i Dellenbanans vänner

- uttrycker du din vilja att Dellenbanan åter ska trafikeras av person- och godståg.

- stöttar du ett viktigt besöksmål i Hälsingland.

- hjälper du bevarandet av en kulturhistorisk värdefull miljö.

- stöttar du vårt arbete ekonomiskt.

- får du rabatt på dressinhyran.

Läs mer på www.dellenbanan.se
200,00 kr

Dellenbanan


Artikel-ID: 212020