www.kulturhandla.nu

Företags & Förenings medlemskap 2019 Dellenbanansvänner

Medlemskap för föreningar, organisationer och företag

Som medlem i Dellenbanans vänner

- uttrycker du din vilja att Dellenbanan åter ska trafikeras av person- och godståg.

- stöttar du ett viktigt besöksmål i Hälsingland.

- hjälper du bevarandet av en kulturhistorisk värdefull miljö.

- stöttar du vårt arbete ekonomiskt.

- får du rabatt på dressinhyran.

Läs mer på www.dellenbanan.se
300,00 kr

Antal i lager: 5 st
Artikel-ID: 212019F